הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מוצרי חיסכון והשקעה

בדף זה ריכזנו עבורכם מידע על מכשירי חיסכון והשקעה סולידיים:

 • מק"ם

  מק"ם הוא נייר ערך שמנפיק בנק ישראל, ונחשב לנכס חסר סיכון. רוצים לדעת עוד?
  כניסה
 • קרן כספית

  קרן כספית היא קרן נאמנות שנסחרת בבורסה ומשקיעה בנכסים בטוחים. רוצים לדעת עוד?
  כניסה
 • פיקדון בנקאי

  פיקדון בנקאי הוא הסכם שלגבי תנאיו ניתן לנהל מו"מ מול הבנק. רוצים לדעת עוד?
  כניסה
 • חשבון עובר ושב (עו"ש)

  שמירת הכסף בחשבון העובר ושב היא פתרון נוח, אבל יש גם חסרונות. רוצים לדעת עוד?
  כניסה

תמונת מצב ומגמות: סך הכספים שהציבור מחזיק בחשבונות עובר ושב ובפיקדונות בנקאיים

להנחיות נגישות לצפייה בגרף זה יש לבקר בעמוד הנחיות נגישות לגרפים
סגור

מידע זה מוגש על ידי בנק ישראל כשירות לציבור בלבד.
מודגש ומובהר כי אין לראות במידע זה משום יעוץ השקעות או המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה במוצרים פיננסיים המוזכרים בדף.