הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

XBRL - דיווח לפיקוח על הבנקים

התאגידים המפוקחים נדרשים לדווח לפיקוח על הבנקים מגוון רחב של דיווחים, בהתאם לדרישות המפקח, המפורטות בהוראות הדיווח לפיקוח על הבנקים.
הפיקוח על הבנקים החליט לאמץ את התקן הבינלאומי לדיווח – XBRL (eXtensible Business Reporting Language). תקן XBRL הינו תבנית להעברת מידע עסקי מבוסס XML.
אחד היתרונות של שימוש בתקן XBRL הוא שיפור משמעותי של איכות הנתונים המדווחים, המובטח, בין היתר, על ידי בקרות רבות המתבצעות בשלב הפקת הנתונים בתאגידים המדווחים וכן בשלב קבלת הנתונים על ידי הפיקוח.​

גרסאות הטקסונומיה

בשיטת הדיווח זו התאגידים הבנקאיים ידווחו בעזרת טקסונומיה, שהיא אוסף של כל הנתונים שנדרשים לדיווח לפיקוח.
הטקסונומיה של בנק ישראל מורכבת מאוסף הסעיפים הנדרשים לדיווח לפיקוח על הבנקים (Dictionary), ומהקשרים ביניהם (כולל בקרות ומבנה טבלאי). לצורך פיתוח הטקסונומיה נבנה מודל נתונים חדש ובו הנתונים לדיווח במבנה רב מימדי (DPM – Data Point Model). בנוסף, בניגוד לתצורה הפיזית של המאסטר כקובץ אקסל, הטקסונומיה בנויה כקובצי XML ו-XSD ובמרבית המקרים ניתנת לקריאה רק על ידי כלים ייעודיים.
בעזרת כלים אלו, ועל סמך הטקסונומיה שתפורסם על ידי בנק ישראל, התאגיד המדווח ימלא את המידע הנדרש וייצר קובץ דיווח בפורמט XBRL, הנקרא Instance Document.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 07/02/2024