הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

"דוגמאות לסוגיות שעלו בביקורות שערך הפיקוח על הבנקים בנושא "חיתום וסיווג אשראי לנדל"ן

מספר שו"ת 202222

"דוגמאות לסוגיות שעלו בביקורות שערך הפיקוח על הבנקים בנושא "חיתום וסיווג אשראי לנדל"ן

תאריך פרסום: 15/05/2022
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 12/02/2023