הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מסמך משותף למפקח על הבנקים ולממונה על שוק ההון בביטוח וחיסכון בעניין עקרונות מנחים לקריטריונים ותנאים כלליים למבקש היתר לשלוח ולהחזיק אמצעי שליטה בגופים מפוקחים

מסמך מדיניות בנושא

מסמך משותף למפקח על הבנקים ולממונה על שוק ההון בביטוח וחיסכון בעניין עקרונות מנחים לקריטריונים ותנאים כלליים למבקש היתר לשלוח ולהחזיק אמצעי שליטה בגופים מפוקחים

תאריך פרסום: 11/07/2013
מספר:
תחום: רישוי
נושא: שליטה והחזקה
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 29/11/2022