הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מדיניות פיקוחית בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור

מסמך מדיניות בנושא

מדיניות פיקוחית בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור

תאריך פרסום: 26/07/2022
מספר:
תחום: ציות ואיסור הלבנת הון
נושא: איסור הלבנת הון

על רקע החשיבות הרבה של ניטור וסיכול ערוצי הלבנת הון ומימון טרור, כחלק בלתי נפרד מהמאמץ הלאומי המתמשך לסכל תופעות של הלבנת הון, פשיעה כלכלית ופעילות טרור, מפרסם היום הפיקוח על הבנקים מסמך המגדיר את תפקידי ויעדי הפיקוח בנושא, ואת האופן בו יפעל הפיקוח בכדי לעמוד במטרותיו.

ההתפתחויות הטכנולוגיות והדיגיטליות, סביבת הפעילות המשתנה והשינויים בטעמי הלקוחות וסוגי השירותים הפיננסיים יצרו מציאות בה דפוסי הלבנת הון ומימון טרור הולכים ונעשים מתוחכמים יותר ויותר. מציאות זו הובילה את הפיקוח, לפעול ולהתאים את המסגרת הרגולטורית והאכפתית בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור לסיכונים הקיימים והמתהווים.

כמו כן, במטרה להקנות למערכת הבנקאית כלים טובים יותר בהתמודדות עם הסיכונים, פועל הפיקוח לצד ובשיתוף פעולה עם גופי האכיפה והביטחון בישראל במגוון הכלים העומדים לרשותו, ודורש יישום והטמעת מדיניות מוקפדת וזהירה בנושא סיכוני הלבנת הון ומימון טרור, בדגש על אפקטיביות במערכי הניהול, הבקרה והניטור, בהתאם לסטנדרטים בינלאומיים.

המפקח על הבנקים, מר יאיר אבידן: "ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור נמצאים גבוה בסדר העדיפויות הפיקוחי תוך התמקדות בתחומים המוערכים כבעלי סיכון גבוה ובתופעות שעשויות לגרום לגידול בסיכונים הפוטנציאלים. מסמך המדיניות מתווה את היעדים והעקרונות המרכזיים של הפיקוח על הבנקים בתחום זה, תוך יישום גישה מבוססת סיכון לצורך מימוש יעדים אלה ופירוט המסגרת החוקית בישראל, סמכויות הפיקוח, תפקידי ויעדי הפיקוח, תכנית עבודה וכלים פיקוחיים".

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 17/01/2023