הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

הנחיות הפיקוח על הבנקים ליישום חוק עקרונות האסדרה , 2021-התשפ"ב

מסמך מדיניות בנושא

הנחיות הפיקוח על הבנקים ליישום חוק עקרונות האסדרה , 2021-התשפ"ב

תאריך פרסום: 27/12/2022
מספר:
תחום:
נושא:

בנובמבר 2021 חוקק חוק עקרונות האסדרה, התשפ"ב-2021 (להלן- "החוק"), במסגרת חוק ההסדרים.

מטרתו של החוק לקדם אסדרה מיטבית שנועדה להגשים זכות יסוד או אינטרס ציבורי (להלן- "אינטרס מוגן") ולהבטיח את מילוי תפקידי המאסדרים על פי דין, תוך הבטחת איכותה של אסדרה חדשה, טיוב האסדרה הקיימת והפחתת נטל אסדרה עודף.

הפיקוח על הבנקים כפוף לסעיפים הרלבנטיים בחוק החלים על תאגיד ציבורי.

להמשך קריאה במסמך המדיניות לחץ כאן

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 17/01/2023