הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

הוראות הפיקוח על מערכות תשלומים

אגף הפיקוח על מערכות תשלומים בבנק ישראל מפרסם, הוראות למערכות תשלומים מבוקרות ומבוקרות-מיועדות. הוראות אלו קובעות סטנדרטים בנושאים שונים, והן מבוססות, בין השאר על העקרונות לתשתיות השוק הפיננסי (PFMI, Principles for Financial Market Infrastructure) שגיבש הבנק לסליקות בין-לאומיות (BIS, Bank for International Settlements).

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 17/07/2024