הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

אתרים בתחום התשלומים

אתרי מפעילי מערכות תשלומים

 

בנק ישראל

https://www.boi.org.il/

מס"ב

http://www.masav.co.il/

שב"א

http://www.shva.co.il/

CLS

http://www.cls-group.com/Pages/default.aspx

אתרים בינלאומיים מעולמות התשלומים

 

הבנק להסדרי סליקה בינלאומיים

https://www.bis.org

קרן המטבע העולמית

https://www.imf.org/en/Home

הבנק המרכזי האירופי

https://www.ecb.co.il

סוויפט

http://www.swift.com/

הבנק העולמי

http://www.worldbank.org/

FSB

https://www.fsb.org/

Centralbanking

https://www.centralbanking.com/

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 15/02/2024