הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מערכות תשלומים מבוקרות מיועדות

מערכת זה"ב (זיכויים והעברות בזמן אמת)

 

מערכת זה"ב הוכרזה על ידי בנק ישראל כמערכת תשלומים "מבוקרת מיועדת" בפברואר 2008.

מערכת זה"ב היא מערכת מסוג RTGS (Real Time Gross Settlement) אשר הושקה בישראל בסוף יולי 2007, ומופעלת על ידי בנק ישראל.

מערכת זה"ב היא מערכת מתקדמת לסליקה יעילה ואמינה בזמן אמת ובאופן סופי – של כל התשלומים המתבצעים במשק הישראלי במטבע השקל. המערכת משמשת כסולק סופי של כלל מערכות התשלומים והסליקה הפועלות במשק וממלאת תפקיד חשוב במערך התשלומים והסליקה במשק. מערכת זה"ב הוכרזה על ידי בנק ישראל כמערכת תשלומים "מבוקרת מיועדת" בפברואר 2008.

למידע נוסף על מערכת זה"ב

 

 

מערכת ה-Continuous Linked Settlement) CLS)

מערכת CLS (Continuous Linked Settlement) פועלת כמסלקה בין-לאומית לעסקאות המרה בין מטבעות, המספקת שירותי סליקה שונים לחברים בה, בשוק מטבע החוץ.

המערכת החלה את פעילותה בספטמבר 2002 על ידי הבנקים הגדולים בעולם במטרה לצמצם את סיכון הסליקה במטבע חוץ.

הפעילות במערכת ה CLS דומה לפעילות במערכת מסוג, RTGS  אולם במקום פעולת סליקה במטבע אחד היא מבצעת בו-זמנית פעולות סליקה והמרה בין מספר מטבעות שונים.

את הפעילות השוטפת ב-CLS מבצעים תאגידים בנקאיים, ביניהם בנקים שביכולתם לשלוח ישירות הוראות תשלום לסליקה ב– CLS בשם לקוחותיהם. בנקים אלה מכונים "חברי מסלקה" (Settlement Members).

המערכת מספקת שירותי סליקה ב-18 מטבעות שונים, כאשר הבנקים המרכזיים של אותן מדינות מקושרים אליה ישירות באמצעות מערכות ה- RTGS   שלהן.

 

מערכת ה-CLS הוכרזה על ידי בנק ישראל ב- 11 בפברואר 2008 כמערכת תשלומים "מבוקרת מיועדת" .משכך, ובהתאם לחוק מערכות תשלומים, הוראות תשלום שמאושרות ומבוצעות במערכת הן סופיות ואינן ניתנות לביטול. ב-26 במאי החלה בפועל פעילות השקל ב-CLS. 

עם ההכרזה, נגיד בנק ישראל דאז פטר את מערכת CLS מהוראות חוק שונות, בין היתר, מההוראות המתייחסות לפיקוח של בנק ישראל. זאת לאחר שהשתכנע כי הבקרה עליה, הנערכת במסגרת קבוצת פיקוח בין-לאומית, היא נאותה.

מערכת CLS נמצאת בבעלות של למעלה מ- 70 גופים פיננסיים בעולם, והיא מופעלת על ידי CLS  Bank .  היא מפוקחת על ידי קבוצת פיקוח בין-לאומית, הכוללת נציגים מכל המדינות שמטבעותיהן נסחרים ב-, CLS והבנק המרכזי של ארה"ב (Federal Reserve Bank) משמש מפקח המוביל.

למידע נוסף על ה-CLS

 

 

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 29/01/2024