הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מטרת הפיקוח

מטרת הפיקוח

מערכות תשלומים וסליקה הן חלק חיוני מהתשתית הפיננסית והריאלית בישראל ותפעולן היעיל חיוני ליציבותו של המשק. תפקוד חלק ורציף של מערכות התשלומים הינו תנאי הכרחי עבור אספקת כספים יעילה על ידי הבנק המרכזי לצורך עמידה במטרות של יציבות מוניטרית ופעילות פיננסית תקינה של המשק. אם מערכות התשלומים אינן פועלות בצורה יעילה, תקינה, אמינה ובטוחה, הן עלולות להוות מקור לסיכונים משמעותיים למוסדות הפיננסיים המשתתפים במערכות, ואף להוות מקור הדבקה למערכות ומוסדות פיננסיים אחרים שפועלים במערך התשלומים. מכיוון שכך, בדומה לבנקים מרכזיים ברחבי העולם, גם בישראל פועלת פונקציה לפיקוח על מערכות תשלומים. פונקציה זו מבוצעת על ידי 'הפיקוח על מערכות תשלומים' בבנק ישראל.

אגף הפיקוח על מערכות תשלומים מסדיר את מערכות התשלומים והסליקה במשק, במטרה להבטיח את יציבותן, יעילותן ופעילותן התקינה, ובתוך כך, בטיחותן, אמינותן ועמידתן בצרכי השוק והמשתתפים, והכול באמצעות אסדרה, הערכה וביקורת.

בנק ישראל מאמץ את הגדרתו ואת תפקידיו של הפיקוח על מערכות התשלומים בהתאם לסטנדרטים המקובלים בעולם, ובפרט את הגדרת הפיקוח כפי שנקבעה על ידי ה-BIS בדוח "Oversight of Payment and Settlement Systems"

 

 

שמירה על היציבות

מערכת תשלומים נחשבת יציבה, כאשר הסיכון המערכתי שהיא מייצרת הינו נמוך וכאשר מפעיל המערכת והמשתתפים מבינים את הסיכונים הטמונים בה ומיישמים כלים לטיפול בהם.

יציבות מערכת תשלומים נמדדת בהתאם למגוון מאפיינים, ובין היתר:

 • ממשל תאגידי התומך ביציבות המערכת;
 • קיומם של תנאי גישה השומרים על יציבות המערכת;
 • אמינות המערכת, לרבות יכולת המערכת לעמוד בעומס של הוראות, היקף התקלות בה ויכולתה להתאושש במהירות;
 • יכולת ההמשכיות העסקית של המערכת;
 • שלמות ומהימנות המידע במערכת ואבטחתו;
 • קיומם של תהליכי ניהול סיכונים פיננסיים כמו סיכון אשראי וסיכון נזילות וניהול סיכונים טכנולוגיים;
 • קיומו של בסיס משפטי איתן וניהול הסיכון המשפטי;
 • במערכת תשלומים מבוקרת מיועדת- קיומם ותוכנם של כללים המסדירים את סופיות הוראות התשלום.

שמירה על היעילות

יעילות מערכת תשלומים נמדדת בהתאם למגוון מאפיינים, ובין היתר:

 • עמידת השירותים שניתנים על ידה בדרישות השוק;
 • מהירות הפעולות המבוצעות במערכת;
 • העלות הכוללת להשתתפות במערכת וההוגנות בחלוקת העלויות בין המשתתפים;
 • גישה רחבה והוגנת למשתתפים;
 • האפשרות לקידום תחרות וחדשנות במוצרים והשירותים התלויים בפעילותה;
 • השקיפות והגילוי לציבור.
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 25/07/2023