הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

תחולת הפיקוח

תחולת הפיקוח על מערכות תשלומים באה לידי ביטוי בהגדרת "מערכת תשלומים" בחוק מערכות תשלומים. מערכת תשלומים מוגדרת בחוק כ"מערכת כללים, מכשירים או נהלים להעברה ולביצוע של הוראות תשלום בין משתתפיה, הכוללת את המשתתפים בה ואת מפעילה". הגדרה זו מאפשרת לפקח באופן רחב על מגוון של מערכות וקובעת את סמכות הפיקוח לכלל מערך התשלומים ולקשרים הקיימים בין נותני שירותי התשלום השונים הפועלים בו.

תחולת הפיקוח

במסגרת הפיקוח על מערכות תשלומים, יובטח שכלל האקו סיסטם של המערכת פועל באופן יציב ויעיל. בהתאם, הפיקוח על מערכות תשלומים יבטיח שהיציבות והיעילות יתקיימו בכלל השכבות הקיימות בכל מערכת ובכלל זה: מפעיל המערכת, המשתתפים במערכת, תשתית התקשורת, התשתית הטכנית וההסכמית בין הגורמים השונים. וכן, בכל החוליות בשרשרת הפעילות של מערכת התשלומים והמשתתפים בהן, לרבות, המעבדים, היצרנים, ספקי שירותים קריטיים, לשכות שירות, Gateways ועוד.

נכון למועד זה הפיקוח מיושם על חמש מערכות תשלומים מרכזיות הפועלות בשוק: זה"ב, CLS, חיובים זיכויים והעברות תשלומים המופעלת על ידי מס"ב, מערכת שירותים בכרטיסי חיוב ומערכת מכשירי בנק אוטומטיים שמופעלות על ידי שב"א וכן על המשתתפים הפועלים במערכות אלו. בנוסף, הפיקוח על מערכות תשלומים מפקח על  סכמות אמצעי תשלום ומיישם פיקוח זה על פרוטוקול אשראית EMV. יישום הפיקוח הוא דינאמי, ויכול לכלול מערכות נוספות עם הזמן מחד, או שהכרזה על מערכת יכולה להתבטל מאידך.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 16/10/2023