הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים

שם ההוראה

מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים

תאריך פרסום: 30/07/2023
מספר הוראה: 313
מספר חוזר: 2754
תחום: אסדרה יציבותית
נושא: סיכון אשראי
גרסה מס' חוזר מס' תאריך תוקף הורדת הקובץ
21 2701 30/07/2023
20 2684 06/04/2022
19 2628 28/09/2020
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 18/01/2024