הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

תקשורת של רואה חשבון מבקר עם הגורמים המופקדים על בקרת העל בתאגיד בנקאי

שם ההוראה

תקשורת של רואה חשבון מבקר עם הגורמים המופקדים על בקרת העל בתאגיד בנקאי

תאריך פרסום: 01/10/2010
מספר הוראה: 303
מספר חוזר: 2277
תחום: דיווח כספי
נושא: רואה החשבון המבקר
גרסה מס' חוזר מס' תאריך תוקף הורדת הקובץ
4 2145 26/04/2008
5 2233 09/03/2010
6 2264 18/10/2010
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 22/01/2024