הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

רואה החשבון המבקר- עריכת ביקורת וסקירה בהתאם לתקנים מסוימים שנקבעו בארה"ב

שם ההוראה

רואה החשבון המבקר- עריכת ביקורת וסקירה בהתאם לתקנים מסוימים שנקבעו בארה"ב

תאריך פרסום: 13/10/2016
מספר הוראה: 304A
מספר חוזר: 2512
תחום: דיווח כספי
נושא: רואה החשבון המבקר
גרסה מס' חוזר מס' תאריך תוקף הורדת הקובץ
1 2242 08/07/2010
2 2272 02/04/2011
3 2298 16/02/2013
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 22/01/2024