הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

פתיחת חשבון עובר ושב ביתרת זכות וניהול חשבון

שם ההוראה

פתיחת חשבון עובר ושב ביתרת זכות וניהול חשבון

תאריך פרסום: 29/03/2023
מספר הוראה: 422
מספר חוזר: 2745
תחום: אסדרה צרכנית
נושא: חשבונות בנק
גרסה מס' חוזר מס' תאריך תוקף הורדת הקובץ
3 2575 25/03/2023
2 2558 27/11/2018
1 2423 25/03/2018
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 26/03/2024