הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

ניהול סיכון תפעולי

שם ההוראה

ניהול סיכון תפעולי

תאריך פרסום: 30/09/2021
מספר הוראה: 350
מספר חוזר: 2669
תחום: אסדרה יציבותית
נושא: סיכון תפעולי
גרסה מס' חוזר מס' תאריך תוקף הורדת הקובץ
1 2328 26/12/2012
2 2359 29/09/2021
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 22/01/2024