הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מבוא תחולה וחישוב דרישות

שם ההוראה

מבוא תחולה וחישוב דרישות

תאריך פרסום: 01/03/2020
מספר הוראה: 201
מספר חוזר: 2607
תחום: אסדרה יציבותית
נושא: הלימות ההון ומינוף
גרסה מס' חוזר מס' תאריך תוקף הורדת הקובץ
1 2268 29/05/2013
2 2387 29/02/2020
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 18/01/2024