הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

ההון הפיקוחי הוראות מעבר

שם ההוראה

ההון הפיקוחי הוראות מעבר

תאריך פרסום: 02/12/2020
מספר הוראה: 299
מספר חוזר: 2635
תחום: אסדרה יציבותית
נושא: הלימות ההון ומינוף
גרסה מס' חוזר מס' תאריך תוקף הורדת הקובץ
1 2386 06/01/2015
2 2451 30/11/2020
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 18/01/2024