הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

דיווח לוועדת הכספים של הכנסת בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 18) , התשע"ח – 2018

מכתב בנושא

דיווח לוועדת הכספים של הכנסת בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 18) , התשע"ח – 2018

תאריך פרסום: 03/01/2022
מספר מכתב: 202201
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 28/11/2023