הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

דיווח לוועדת הכלכלה של הכנסת בהתאם לסעיף 5א3(ד)(2) לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981 מיום 25/07/2021

מכתב בנושא

דיווח לוועדת הכלכלה של הכנסת בהתאם לסעיף 5א3(ד)(2) לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981 מיום 25/07/2021

תאריך פרסום: 25/07/2021
מספר מכתב: 202123
תחום: אסדרה צרכנית
נושא: קורונה
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 28/11/2023