הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

צו הבנקאות (שירות ללקוח) (פיקוח על שירותי דמי כרטיס חיוב מיידי) מכתב התראה של עורך דין ופעולה על ידי פקיד במוקד טלפוני)(הוראת שעה), התש"ף 2020

מכתב בנושא

צו הבנקאות (שירות ללקוח) (פיקוח על שירותי דמי כרטיס חיוב מיידי) מכתב התראה של עורך דין ופעולה על ידי פקיד במוקד טלפוני)(הוראת שעה), התש"ף 2020

תאריך פרסום: 14/09/2020
מספר מכתב: 202034
תחום: אסדרה צרכנית
נושא: קורונה
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 28/11/2023