הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

דיווח לוועדת הכלכלה של הכנסת 1981- בהתאם לסעיף 5א3(ד) (2)לחוק הבנקאות, (שירות ללקוח), התשמ"א-1981

מכתב בנושא

דיווח לוועדת הכלכלה של הכנסת 1981- בהתאם לסעיף 5א3(ד) (2)לחוק הבנקאות, (שירות ללקוח), התשמ"א-1981

תאריך פרסום: 05/02/2020
מספר מכתב: 202003
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 28/11/2023