הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

גילוי על מדיניות חשבונאית בנושאים קריטיים ועל אומדנים חשבונאים קריטיים- הפרשה למבצעי מתנות (תוכנית נאמנות) למחזיקי כרטיס אשראי

מכתב בנושא

גילוי על מדיניות חשבונאית בנושאים קריטיים ועל אומדנים חשבונאים קריטיים- הפרשה למבצעי מתנות (תוכנית נאמנות) למחזיקי כרטיס אשראי

תאריך פרסום: 09/02/2011
מספר מכתב: 201104
תחום: דיווח כספי
נושא: דיווח לציבור של סולקים ושל חברות כרטיסי אשראי
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 30/11/2023