הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

דיווח על ההשפעה של ההוראה למדידה וגילוי של חובות פגומים והפרשה להפסדי אשראי

מכתב בנושא

דיווח על ההשפעה של ההוראה למדידה וגילוי של חובות פגומים והפרשה להפסדי אשראי

תאריך פרסום: 12/01/2011
מספר מכתב: 201101
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 30/11/2023