הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

דיווח על ההשפעה של ההוראה למדידה וגילוי של חובות פגומים הפרשה להפסדי אשראי

מכתב בנושא

דיווח על ההשפעה של ההוראה למדידה וגילוי של חובות פגומים הפרשה להפסדי אשראי

תאריך פרסום: 21/02/2010
מספר מכתב: 201003
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 30/11/2023