הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

סיווג חובות בעייתיים במסגרת יישום הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 325 בדבר "ניהול מסגרות אשראי בחשבונות

מכתב בנושא

סיווג חובות בעייתיים במסגרת יישום הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 325 בדבר "ניהול מסגרות אשראי בחשבונות

תאריך פרסום: 14/01/2008
מספר מכתב: 200820
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 30/11/2023