הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

הנחיות והבהרות בדבר בקרה פנימית להערכת שווי הוגן של מכשירים פיננסיים, מדידת שווי הוגן וגילוי לגבי תה

מכתב בנושא

הנחיות והבהרות בדבר בקרה פנימית להערכת שווי הוגן של מכשירים פיננסיים, מדידת שווי הוגן וגילוי לגבי תה

תאריך פרסום: 18/12/2008
מספר מכתב: 200815
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 30/11/2023