הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

סיווג חובות בעייתיים במסגרת יישום הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 325 בדבר "ניהול מסגרות אשראי בחשבונות

מכתב בנושא:

סיווג חובות בעייתיים במסגרת יישום הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 325 בדבר "ניהול מסגרות אשראי בחשבונות

תאריך פרסום: 14/01/2008
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום:
נושא: