הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

תקנות שיקים ללא כיסוי (סדרי דין), התשמ"ב - 1981

קובץ חקיקה בנושא

תקנות שיקים ללא כיסוי (סדרי דין), התשמ"ב - 1981

תאריך פרסום: 03/01/2022
קובץ חקיקה מס': 180
תחום: אסדרה צרכנית
נושא: שיקים ללא כיסוי
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 02/10/2023