הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

צו הבנקאות (שירות ללקוח)(פיקוח על שירות הניתן על ידי סולק לנותן שירותי ניכיון), התשע"ג-2012

קובץ חקיקה בנושא

צו הבנקאות (שירות ללקוח)(פיקוח על שירות הניתן על ידי סולק לנותן שירותי ניכיון), התשע"ג-2012

תאריך פרסום: 05/12/2012
קובץ חקיקה מס': 165
תחום: אסדרה צרכנית
נושא: עמלות
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 02/10/2023