הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

תיקון לצו - צו הבנקאות (שירות ללקוח)(פיקוח על שירות שנותן מנפיק לסולק בקשר לסליקה צולבת של עסקאות חיוב מיידי)(הוראת שעה),התשע"ה-2015

קובץ חקיקה בנושא

תיקון לצו - צו הבנקאות (שירות ללקוח)(פיקוח על שירות שנותן מנפיק לסולק בקשר לסליקה צולבת של עסקאות חיוב מיידי)(הוראת שעה),התשע"ה-2015

תאריך פרסום: 25/11/2017
קובץ חקיקה מס': 159G1
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 02/10/2023