הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

הוראות הבנקאות (שירות ללקוח) (דרכי חישוב ריבית), התשנ"א - 1990

קובץ חקיקה בנושא

הוראות הבנקאות (שירות ללקוח) (דרכי חישוב ריבית), התשנ"א - 1990

תאריך פרסום: 25/06/2013
קובץ חקיקה מס': 153
תחום: אסדרה צרכנית
נושא: ריבית
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 02/10/2023