הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

קביעת עיסוק מותר לבנק למשכנתאות לפי חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א - 1981

קובץ חקיקה בנושא

קביעת עיסוק מותר לבנק למשכנתאות לפי חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א - 1981

תאריך פרסום: 29/05/1990
קובץ חקיקה מס': 132
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 02/10/2023