הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

צו הבנקאות (שירות ללקוח)(פיקוח על שירות הניתן על ידי סולק לנותן שירותי ניכיון), התשע"ג-2012

מספר הוראה 165

צו הבנקאות (שירות ללקוח)(פיקוח על שירות הניתן על ידי סולק לנותן שירותי ניכיון), התשע"ג-2012

תאריך פרסום: 28/11/2012
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום: אסדרה צרכנית
נושא: עמלות
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 04/12/2022