הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

כללי סליקת שיקים (סריקה, שמירה והפקת פלט של שיק ממוחשב), התשע"ז 2017

מספר הוראה

כללי סליקת שיקים (סריקה, שמירה והפקת פלט של שיק ממוחשב), התשע"ז 2017

תאריך פרסום: 02/11/2021
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום:
נושא: