הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

דירקטוריון (מיום 23/02/23)

שם החוזר

דירקטוריון (מיום 23/02/23)

תאריך פרסום: 23/02/2023
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 2742
תחום: רישוי
נושא: מינוי נושאי משרה בבנק

לאור כניסתו לתוקף של חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט-2019 ב-12 ביולי 2022, שמחליף את חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981, עודכן נספח א' בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 301.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 23/02/2023