הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

ציון שם הספק והצגת כרטיס בעת ביצוע העסקה בדף הפירוט החודשי

שם החוזר

ציון שם הספק והצגת כרטיס בעת ביצוע העסקה בדף הפירוט החודשי

תאריך פרסום: 13/11/2011
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 2314
תחום:
נושא: