הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (גילוי נאות ומסירת מסמכים) (תיקון מס' 2), התשס"ג - 2003

שם החוזר

כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (גילוי נאות ומסירת מסמכים) (תיקון מס' 2), התשס"ג - 2003

תאריך פרסום: 20/02/2003
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 2106
תחום:
נושא: