הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

היתר כללי לבנקים להנפקת כרטיסי חיוב

שם החוזר

היתר כללי לבנקים להנפקת כרטיסי חיוב

תאריך פרסום: 01/06/1999
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 1977
תחום:
נושא: