הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

הוראת שעה - דוח על היערכות מערכות המחשוב לשנת

שם החוזר

הוראת שעה - דוח על היערכות מערכות המחשוב לשנת

תאריך פרסום: 26/01/1998
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 1908
תחום:
נושא: