הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

דשבורד דוחות כספיים

להנחיות נגישות לצפייה בגרף זה יש לבקר בעמוד הנחיות נגישות לגרפים
סגור

הערות:

  1. נתוני הבנקים המוצגים בדשבורד נמסרו לפיקוח על הבנקים על-ידי התאגידים הבנקאיים במקביל לפרסום הדוחות הכספיים שלהם ומוצגים כפי שנמסרו.
  2. נתוני הבנקים שמתייחסים לתקופות השונות מוצגים כפי שדווחו לפיקוח על הבנקים על ידי התאגידים הבנקאיים ביחס לאותה תקופה (ייתכן שחלק מהנתונים עודכנו על ידי התאגידים הבנקאיים בדוחות מאוחרים יותר).
  3. נתוני סך המערכת, חושבו בפיקוח על הבנקים על בסיס דיווחי הנתונים שנמסרו על-ידי התאגידים הבנקאיים כאמור בסעיף 1 לעיל.

הבהרה משפטית:

המידע בדבר עיקרי הדוחות הכספיים של התאגידים הבנקאיים מוצג כשירות לציבור בלבד. יודגש, כי הדוחות הכספיים של התאגידים הבנקאיים השונים מפורסמים לציבור, וכי הנתונים שמוצגים בדף זה נמסרו על ידי התאגידים הבנקאיים לפיקוח על הבנקים במקביל לפרסום הדוחות. עוד יודגש, כי הנתונים מוצגים כפי שהם נמסרו על-ידי התאגידים הבנקאיים. בנוסף לתנאי השימוש באתר בנק ישראל, מובהר כי בנק ישראל אינו אחראי לשלמות הנתונים, לתוכנם או לאופן הצגתם. האחריות המלאה בקשר לנתונים חלה על התאגיד הבנקאי שמסר אותם.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 22/06/2023