הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

תקשורת של רואה חשבון מבקר עם הגורמים המופקדים על בקרת העל בתאגיד בנקאי

מספר הוראה 303

תקשורת של רואה חשבון מבקר עם הגורמים המופקדים על בקרת העל בתאגיד בנקאי

תאריך פרסום: 01/10/2010
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 2277
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 25/12/2022