חלוקת דיבידנד על ידי תאגידים בנקאיים

מספר הוראה 331

חלוקת דיבידנד על ידי תאגידים בנקאיים

תאריך פרסום: 15/01/2013
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום: אסדרה יציבותית
נושא: חלוקה (דיבידנד ורכישה)