הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

היתר כללי לבנקים למתן אשראי במקומות עבודה לפי חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א - 1981

מספר הוראה 147

היתר כללי לבנקים למתן אשראי במקומות עבודה לפי חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א - 1981

תאריך פרסום: 22/03/2012
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום: רישוי
נושא: סינוף
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 01/12/2022