הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

שיפור השימושיות של הדוחות לציבור של תאגידים בנקאיים לשנים 2017 ו- 2018

מספר חוזר:

שיפור השימושיות של הדוחות לציבור של תאגידים בנקאיים לשנים 2017 ו- 2018

תאריך פרסום: 02/01/2018
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 2548
תחום: דיווח כספי
נושא: שיפור השימושיות של הדוחות הכספיים
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 14/12/2022