עדכון מבנה הדוח לציבור של תאגיד בנקאי ושל חברת כרטיסי אשראי

מספר חוזר:

עדכון מבנה הדוח לציבור של תאגיד בנקאי ושל חברת כרטיסי אשראי

תאריך פרסום: 28/04/2015
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 2458
תחום: דיווח כספי
נושא: שיפור השימושיות של הדוחות הכספיים
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 14/12/2022