כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (גילוי נאות ומסירת מסמכים) (תיקון מס' 2), התשס"ג - 2002

מספר חוזר:

כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (גילוי נאות ומסירת מסמכים) (תיקון מס' 2), התשס"ג - 2002

תאריך פרסום: 11/02/2003
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 2105
תחום:
נושא: