הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

יישום תקן של בנקאות פתוחה בישראל

מספר חוזר:

יישום תקן של בנקאות פתוחה בישראל

תאריך פרסום: 18/01/2022
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 2692
תחום:
נושא: