יחס הון מזערי

מספר חוזר:

יחס הון מזערי

תאריך פרסום: 15/12/1999
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 1986
תחום:
נושא: