הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם משבר הקורונה (הוראת שעה)

מספר חוזר:

התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם משבר הקורונה (הוראת שעה)

תאריך פרסום: 18/01/2022
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 2693
תחום:
נושא: